זרועות ליניקה

 

זרוע יניקה בקוטר 100 מ"מ ואורך 1.5 מ', לעשן ריתוך

 
זרוע יניקה בקוטר 100 מ"מ ואורך 1.5 מ', לעשן ריתוך
 

זרוע יניקה פרקית בקוטר 75 מ"מ, ובאורך 1 מ', לעשן וגזים

 
 

זרוע יניקה בקוטר 150 מ"מ ואורך 4 מ', לשאיבת אבק

 
 

זרוע יניקה פרקית מפלבם, בקוטר 200 מ"מ, אורך 3 מ', לשאיבת אבקות

 
 

זרועות יניקה שונות