מערכות יניקה וסינון אבק

 

מסנן קרטרידג' נייד, שטח סינון 240 מ"ר, עם מפוח 40 כ"ס, לספיקה של 18,000 מקלש

 
 

מסנן קרטרידג', 4 קרטרידג'ים, בשטח סינון של 40 מ"ר, חבית איסוף בנפח 100 ליטר

 
 

מסנן שקים עם כניסה ציקלונית, בשטח סינון של 40 מ"ר, עם מפוח 5.5 כ"ס, לספיקה של 2,000 מקלש

 
מסנן שקים עם כניסה ציקלונית,  בשטח סינון של 40 מר, עם מפוח 5.5 כס, לספיקה של 2,000 מקלש
 

פילטר קרטרידג

 
 

מסנן שקים עם כניסה ציקלונית, בשטח סינון של 40 מ"ר, עם מפוח 5.5 כ"ס, לספיקה של 2,000 מקלש

 
מסנן שקים עם כניסה ציקלונית,  בשטח סינון של 40 מ"ר, עם מפוח 5.5 כ"ס, לספיקה של 2,000 מקלש