מפוחים תעשייתיים

 
 
מפוח צנטרפוגלי במבנה פלב"ם, מוגן התפוצצות, עם מנוע 5.5 כ"ס, 2,900 סל"ד לספיקה של 2,000 מקל"ש כנגד 350 מ"מ, עומד סטטי.